Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Nyt fra...

Sikker trafik - også på internettet

Pas på jeres børn
- også på de sociale medier!
De sociale medier rummer positive muligheder og desværre også faldgruber. Det opleves derfor, at børn og unge - også i Skive-området – overtræder andres grænser og straffeloven. Og der berettes om, at unge udsættes for ”Grooming” (at blive lokket til seksuelle aktiviteter / krænkelse på de sociale medier). Senest har en aktuel sag om opbevaring og deling af ”børneporno” været nævnt i Skive Folkeblad, hvor 1000 unge ud over Danmark er kommet i politiets søgelys, heraf to unge skulle være fra Skive-området.
Vi har hverken oplysninger eller formodninger om, at dette skulle berøre nogle af vore elever. Vi er forpligtet på at oplyse om og undervise om og i brug af digitale medier/dannelse med emner på forskellige årgange, og i den sammenhæng har jeg valgt at optrappe indsatsen – aktuelt ved at jeg har timer om emnet med klasser i hele Udskolingen.
Gode råd / hvad kan I som forældre gøre:
  • Snak jævnligt med jeres børn/unge om deres anvendelse af de sociale medier. Støt dem i også at være ”ordentlige” i den digitale verden.
  • Følg med i deres aktiviteter på de sociale medier
  • Se efter om jeres barn har ”venner” med mistænkelige ”navne”
  • Det er ikke kun på Facebook og lignende steder at Grooming finder sted, men også på ”uskyldige” spil/underholdningssider
  • Det kan foregå på alle digitale medier - PC, smartphone, iPad osv.
  • Ofrene kan både være drenge og piger
  • Lær børnene om ”sikker chat” og om de sociale mediers spilleregler (se nedenfor)
  • Lær dem at sige fra – både i den virkelige og digitale verden, og søge råd hos jer og andre voksne – evt. på skolen, hvis de føler sig presset eller har problemer ift. deres anvendelse af medierne.
Ovenstående er nogle af de mange forholdsregler I kan tage for at passe på jeres børn, når de er på de sociale medier. Anvend det medsendte materiale om Grooming og Sikker-chat til den ”gode” snak med jeres barn. Og brug den rigtigt gode portal/side:
Har I behov for dialog om dette område, så kontakt mig
Venlig hilsen
Peter Kjærsgaard

19-01-2018 PK