Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Nyt fra...

Sunde medievaner - noget vi er fælles om 0-18 år

Kære alle forældre
Hermed en folder fra SSP-samrådet med opmærksomhedspunkter og råd - til brug for forældre med børn fra 0-18.
I har sikkert alle mange overvejelser og samtaler i familien omkring fornuftig brug og om medie-regler - og I er sikkert meget bevidste om, at vi voksne er vigtige rollemodeller.
Med forebyggelseshilsen
Peter Kjærsgaard.

08-10-2018 PK