Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Nyt fra...

Valgfag for 6.-7.- 8. årg. - tilmelding fra i dag

Kære forældre.
I går afviklede vi "Valgfagsmesse" på skolen, hvor valgfagene for de kommende 7. - 9. årgangs elever blev præsenteret, og valgfagshæfter blev udleveret.
Det er obligatorisk at have valgfag, på disse årgange, med et årligt timetal på 60 timer.
Fagene har første undervisningsgang den 30/8, og sidste den 25/4 2019. Ved evt. aflysning kan denne slutdato flyttes.
 
Alle elever skal vælge et valgfag, for hele året, og kommende 7. årgang kan kun vælge "lokale" valgfag, her på skolen, 8. - 9. lokale valgfag, samt valgfag ude i byen.
DOG KAN 7. ÅRGANG OGSÅ VÆLGE 3-ÅRIGT SPANSK.
Det vil være fint, at I snakker med jeres barn om, hvad der vil være godt for ham/hende, og på den måde støtter jeres barn.
Alle skal melde sig til via den procedure, der er beskrevet i valgfagshæftet på side 2-3.
Tilmeldingen åbner i dag kl. 17.00 via www.ungdomsskolen-skive.dk. Her klikkes på Valgfag, skole vælges, og tilmeldig sker på Valgfag - vha. UNI-login.
Der er maks. deltagerantal på nogle valgfag, så man gør klogt i at have drøftet og fundet flere ønsker.
 
Med venlig hilsen
Peter Kjærsgaard
 

26-05-2018 PK