Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Kære forældre!

 

Med disse informationer, vil vi orientere Jer om, hvordan vi handler i forskellige krisesituationer.

 

Målet med Omsorgsplanen:

 

 • At skabe et godt omsorgsmiljø for berørte børn og familier.

   

  Det betyder:

 • At der skabes ro og overskuelighed i Skole/SFO trods kaos i de enkeltes indre

  ( børn, forældre, personale)

 • At barnet hjælpes og støttes i at mestre tabet, ved at respektere de følelser begivenheden udløser (sorg, vrede, angst, glæde, skyld)

 • At der skabes tæt kontakt mellem skole og familie

 • At berørte familiemedlemmer kan hente støtte hos skolen

 • At læreren/pædagogen formidler den nødvendige viden til kolleger, forældre og børn

 • At alle følelser respekteres og forsøges forstået

 • At der gerne må gøres mere/andet end der står i handleplanen, hvis det er de efterladtes ønske.

   

  Det er omsorg i praksis, når barnet føler sig

  set, hørt og forstået

   

  Handleplan

  (ved langvarig belastning = kronisk eller dødelig sygdom, gælder også ved skilsmisse)

   

 • Vi lytter og spørger ind til hvad forældre/pårørende mener Skole/SFO kan gøre for barnet

 • Ved dødsfald søger personalet/sorggruppen oplysninger hos familien omkring f.eks. sygdomsforløbet.

 • Der kan skaffes bøger om emnet, der læses med barnet og de andre børn i gruppen

   

  At støtte et barn i sorg kræver ikke at du er overmenneske, blot at du er medmenneske

   

  Handleplan

   

  Ved dødsfald (barn, forældre):

   

 • Information til alle medarbejdere

 • Kontakt til hjemmet for at fortælle hvad vi gør på skolen

   

  I løbet af dagen: (ved barn i skole/SFO)

   

 • Information til alle børn gennem samtale på klassen/stuen

 • Information til alle forældre

   

  I løbet af dagen (ved forældre):

   

 • Læreren/pædagogen sørger for tæt kontakt til barnet

 • Det øvrige personale sørger for dagens gang på ”normal vis”

   

  I dagene derefter:

   

 • Hjemmet kontaktes for nærmere aftaler vedrørende det videre forløb af læreren/pædagogen

 • Skole/SFO er repræsenteret ved begravelse, medmindre familien direkte frabeder sig det

   

  Åbenhed omkring det skete er, uanset hvor trist og traumatisk det end måtte være, den bedste støtte for barnet.

   

  Markering af dødsfaldet (ved barn i Skole/SFO):

   

 • Efter aftale med pårørende, personlig markering i barnets klasse/stue med lys, flag eller hvad der nu er passende i den givne situation

   

  Ved andre dødsfald: (bedsteforældre, søskende, m.v.)

   

 • Det aftales med de nærmeste, hvor meget vi skal markere, afhængig af barnets tilknytning til vedkommende.

   

  Ved andre begivenheder, der forårsager tab i barnets/familiens liv:

  (eks. skilsmisse, flytning)

   

 • Også her er det vigtigt, at de ansatte fortæller barnet at de ved besked om det skete.

   

  Tiden derefter:

   

  Gælder ved alle store tab.

 • Barnet respekteres i sine følelser og hjælpes med håndteringen af disse

 • Hvis barnet ønsker det besøges kirkegården sammen med klassekammeraterne

   

   

  Hilsen

  Personalet