Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Beskrivelse af AKT vejlederfunktionen

 

 • Kan rådgive og vejlede kolleger i indførslen af trivselsfremmende foranstaltninger på årgangene

 • Kan foretage evaluering af trivslen i indskolingen, mellemtrinnet ogudskolingen

 • Kan tilbyde sparring til kolleger omkring det sociale samspil i forhold til årgange, grupper eller enkelte elever

 • Kan sætte nye tiltag i gang, som har fokus på elevernes sociale og personlige udvikling, som kan være forløb for hele skolen eller udvalgte årgange

 • Kan igangsætte AKT-forløb der vedrører elevernes indbyrdes relationer og trivsel

 • Kan komme med oplæg til pædagogiske dage, afdelingsmøder og PR møder i samarbejde med resterende ressourcepersoner på skolen

 • Kan inviteres med til teammøder

 • Kan observere enkelte elever for at afdække elevens adfærd - rådgiver og vejleder efterfølgende årgangsteamet

 • Kan lede samtalegrupper for elever, der har trivselsproblemer

 • Kan vejlede elever ved skilsmisse og andre tab

 • Sparring i forhold til udarbejdelse af individuelle handleplaner

 • Kan arbejde med enkeltelever eller grupper af elever uden for klasserne

 • Forskellige kognitive redskaber tilbydes at tage i brug til eleven – KAT kassen, Social Story, MobilizeMe, Tegneseriesamtale, konflikthåndteringsredskaber..