Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Indstillingen til at få et barn i specialklasserne laves af barnets nuværende pasnings-/skoletilbud i samarbejde med PPR. Pladserne i specialklasserne fordeles af Skive Kommunes visitationsudvalg.

Aftaler om fremvisning af vores specialtilbud laves efter aftale med PPR - se nedenstående link

http://www.skive.dk/borger/boern-unge-og-familier/raadgivning-og-vejledning/paedagogisk-psykologisk-raadgivning-ppr/hvordan-kommer-du-i-kontakt-med-ppr/