Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Forældresamarbejde

Alle forældre er kvalificerede til at kunne bidrage med viden om deres barns liv og forhold, som kan have indflydelse på fremtidige tilværelse. Familien er den vigtigste del af børnenes netværk og har stor indflydelse på det enkelte barns liv. Derfor skal familien inddrages mest muligt i arbejdet med børnenes udvikling.

Forældrene skal være aktive medspillere i arbejdet med deres barns udvikling.

Dette skal sikres gennem en tæt kontakt mellem forældrene og skolen, hvor der holdes jævnlig kontakt for at sikre et højt informationsniveau og evaluering af de opstillede mål.

Specialklassernes forældreråd virker udover det skolemæssige også som en form for netværksgruppe, hvor forældrene udveksler forskellige erfaringer om rollen som forældre til børn med særlige behov.

Forældre til børnene i specialklasserne inviteres til minimum to årlige samtaler, men skolens personale stiller altid op, hvis der skulle være behov for yderligere samtaler.