Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Undervisningen

På grund af børnenes vanskeligheder med opmærksomhed og den sociale omgang med andre, undervises der i mindre grupper på op til 10 børn. Til hver gruppe er der tilknyttet et personaleteam bestående af lærere og pædagoger. Som udgangspunkt vil der altid være to voksne tilstede i klasserne. Teamet er ansvarlige for det enkelte barns læring og varetager forældresamarbejdet. Hvert barn tildeles en kontaktperson, som varetager den primære kontakt mellem skolen og hjemmet.

Undervisningen tilrettelægges individuelt, så børnenes forskellige behov tilgodeses.

Personalet er organiseret i selvstyrende team, som vikardækker hinanden ved eventuelt fravær. Det betyder, at børnene altid møder kendte voksne, som kan opretholde den vigtige struktur i undervisningen.

Hvert år udarbejdes der en elevbeskrivelse på hvert enkelt barn. Denne elevbeskrivelse er barnets årsplan, og indeholder en aktuel vurdering af barnets standpunkt både fagligt og socialt. Endvidere opstilles der mål, metoder og evaluering for barnets videre faglige og sociale udvikling.

Som en forlængelse af skoledagen tilbyder vi hver dag eftermiddagsklub fra 14 til 16, hvor børnene kan samles om mere selvvalgte aktiviteter.

For mange af børnene kan skiftet mellem skole og fritid være vanskeligt, derfor er det specialklassernes egne lærere og pædagoger, som står for eftermiddagstilbuddet; altså voksne, som har et grundigt kendskab til hvert enkelt barn og véd hvad der skal til for, at de får gode oplevelser i fællesskabet.

Alt dette betyder, at børnene oplever et trygt og forudsigeligt miljø og en sammenhængende skoledag, hvor de møder de samme faste voksne i skoletiden og i fritidsdelen.