Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Relationer

Grundstenen i skolens pædagogiske indsats er den gode relation mellem barn og voksen. Den gode relation er eksistentiel for, at børnene føler tryghed og trives i skolen, hvilket er forudsætningen for, at læring kan finde sted. Den gode relation fordrer troværdige voksne, som børnene kan bruge som pejlemærker, og derigennem skabe en vej tilbage til troen på skolen, samfundet og fremtiden.

Det er i forholdet mellem voksen og barn, at læring finder sted. Derfor skal der på skolen indgås meningsfulde relationer mellem voksen og barn. Gennem disse relationer, hvor anerkendelse og inddragende indsats er omdrejningspunktet, skal børnenes behov for at lære, hvordan man omgås andre, og udviklingen af en hensigtsmæssig adfærd skabes.

Hvis børnene mødes af voksne i den gode relation skabes grobunden for, at de kan indgå i meningsfulde relationer med andre børn.

Skolens personale udviser en naturlig respekt og anerkendelse for børnene.