Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Det er vores mission at være en skole

· som børnene er glade for at være på, og som ruster dem til livet efter skolen.

· som gennem klare rammer og den gode relation skaber det rum, hvor børnene kan øve sig i og udvikle de områder, som afholder dem fra at kunne deltage i ordinere skole– og fritidstilbud på lige fod med andre børn og unge i Danmark.

· som påtager sig ansvaret for et udvidet forældresamarbejde.

· som skaber det læringsmiljø, der er behov for set i lyset af børnegruppens konstante forandring.

· som står for udvikling af specialpædagogiske kompetencer.

· hvor det enkelte barn skal ende med at have enten en afgangseksamen eller en skoleudtalelse, som beskriver børnenes udvikling og ressourcer frem for begrænsninger.

· som til enhver tid skal kunne beskrive den udvikling og proces det enkelte barn har været igennem på alle niveauer.

· som har fokus på, at børnene forsøger at gøre deres bedste i den givne situation, men at det ikke er sikkert, at deres bedste også er det mest hensigtsmæssige i forhold til omgivelserne.

· som giver børnene nogle positive oplevelser.

         

Den pædagogiske tilgang til arbejdet med børnegruppen er klare rammer og en struktur, som tydeliggør forventningerne til det enkelte barn. Disse rammer og strukturen skal være en differentieret og fleksibel størrelse, som i tråd med børnenes udvikling konstant tilpasses det enkelte barns kompetencer og potentialer.

Undervisningstilbuddet skal tilpasses det enkelte barns evner og behov, for på den måde at skabe deltagelse og engagement, og sikre børnene optimale muligheder for anerkendelse og mestring.

Derfor skal skolens personale kunne rumme disse børn, som stiller anderledes krav til lærere og pædagogers kvalifikationer. Personalet skal kunne håndtere arbejdet med børnene, et udvidet forældresamarbejde og et øget behov for et godt og velfungerende teamsamarbejde.