Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Målsætning

Det er skolens mål at kunne støtte børnene og deres familier i en proces, som fører frem til at det enkelte barn bliver så ansvarligt og selvhjulpent samfundsborger som muligt .

Det er vigtigt, at skolen er et tilbud som børnene og deres forældre kan tro på og føler kan hjælpe børnene ind i meningsfyldte sammenhænge.

Skolens indsats for at opfylde målene for det enkelte barn sker gennem et samspil, hvor det undervisningsmæssige og det socialpædagogiske spiller sammen. I denne proces tages der udgangspunkt i det enkelte barns aktuelle status, faglige færdigheder og sociale kompetencer.

Mange af børnene har erfaringer med i bagagen, som vanskeliggør de forskellige læringsprocesser. Det er derfor vigtigt, at vi som skole yder en særlig indsats for at lære børnene at kunne lære.

Børnenes erfaringer resulterer ligeledes ofte i et lavt selvværd, som betyder, at de har mistet tilliden til egne evner og muligheder. Det er derfor vigtigt, at børnene mødes med anerkendelse og derigennem udvikler en følelse af at være tilstrækkelige i forhold til samfundets mange forskellige normer. Ofte er det omgivelsernes afvisende og negative reaktioner overfor børnenes handlinger, som sætter rammerne for den måde barnet agerer på i forskellige situationer.

Vi oplever, at børn og forældre i specialklasserne finder sammen i meningsdannende og udviklende fællesskaber.

Børnenes sociale kompetencer skal udvikles på baggrund af grundlæggende demokratiske værdier, som er anerkendelse og respekt for det enkelte individ, accept af forskellighed og medansvar for fællesskabet.

Specialklasserne ønsker at være en skole, som hele tiden udvikler indsatsen i forhold til de børn og unge, som har brug for en særlig tilrettelagt undervisning. Vi er i stand til at rumme det enkelte barn, og give barnet mulighed for at se og udvikle sine kompetencer og potentialer.

Skolen tilstræber, at børnene via individuelle integrationsforløb helt eller delvist kan vende tilbage til ordinære skole– og fritidstilbud.