Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Målgruppe

Specialklasserne Resen Skole er et skoletilbud til børn med socio-emotionelle vanskeligheder og børn med opmærksomhedsproblemer, eksempelvis ADHD, i et sådant omfang, at de ikke kan rummes i et almindeligt skoletilbud, hvor man på baggrund af børnenes vanskeligheder ikke er i stand til at se og i mødekomme det enkelte barns mange muligheder og potentialer.

Børnene har, på baggrund af deres vanskeligheder, nogle faglige problemer og har svært ved at begå sig i det sociale samspil med andre.

Kendetegnende for mange af børnene er, at deres adfærd er uhensigtsmæssig i forhold til at kunne begå sig i sociale sammenhænge. En stor del af børnene bærer rundt på mange skuffelser og nederlag.

Det er vores erfaring, at børnegruppen overordnet drager fordel af de samme pædagogiske metoder, strategier og tilgange, som kan skabe udvikling for både børnene med socio-emotionelle vanskeligheder og børnene med opmærksomhedsforstyrrelser.