Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Værdier

Vi véd, at når udfordringer og anerkendelse går hånd i hånd, er der de bedste muligheder for at gøre en positiv forskel i børnenes udvikling.

Derfor er det vort mål, at vi med vores indsigt, erfaring og engagement i hver enkelt barns udvikling bidrager til, at barnet trives og lærer, og derved styrker sit selvværd. Derfor er alle medarbejdere i specialklasserne på Resen Skole forpligtede til at sikre, at børnene

· møder anerkendelse

· møder engagerede voksne

· oplever ligeværd i meningsdannende fællesskaber

· møder udfordringer