Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Fritagelse fra undervisning

                                                                    

Ønsker forældrene et barn fritaget for undervisning en enkelt dag, giver klasselæreren tilladelse.

Afgørelsen ligger hos skoleinspektøren, hvis det drejer sig om flere dage.

Skolen  opfordrer til, at ferier - så vidt muligt - placeres i skolernes ferier, idet vi finder det meget uheldigt at eleverne forsømmer undervisningen for at tage på ferieophold uden for skoleferier. Skolen påtager sig ikke ansvar i den forbindelse. 

Søger en elev - trods ovenstående - undtagelsesvis fritaget for undervisning for at deltage i ferierejse eller lignende, forventer skolen, at forældrene selv sørger for undervisningen under ferieopholdet.

 

Tillægsferie og et par timer fri fra morgenen

 

Et stigende problem på landsplan er at flere og flere elever bliver taget ud af skolen uden for skolernes ferie. Dette er ikke bare "de andres" problem - det er også noget vores skole oplever mere og mere.

Flere og flere forældre tager deres børn ud specielt omkring uge 7 eller måske en "forskudt" efterårsferie. Vi har hermed som forældre sendt et signal til omgivelserne - og ikke mindst vores børn - om at det er i orden at "droppe ud" af skolen, når man lyster og finder det belejligt. Som forældre har vi dermed også sagt, at det er i orden, at den enkelte elev mister undervisning, som måske giver besværligheder i undervisningen efter ferien, fordi man kommer bagefter.

Vi vil derfor meget gerne opfordre forældre til at ferien fremover bliver afholdt indenfor de forudbestemte skoleferietidspunkter.

Et andet problem som Resen Skole også møder på alle årgange er, at en del elever forsømmer de første timer om morgenen.

Begrundelsen for ikke at møde til tiden kan ofte være, at man er kommet for sent i seng, og at forældre af den grund lader deres børn få et par fritimer - "det er jo synd", siger man. Man kan vel også med rette sige, at det er synd at sengetiden ikke overholdes og at det enkelte barn følgende er for træt til at starte til normal tid og dermed forsømmer undervisningen.

I, som forældre, er de eneste der kan ændre denne tilstand - dels med at hjælpe med sengetiden - dels med (igen) at sende det rigtige signal om, at man skal møde kl. 8.00.

Der kan derfor kun sendes en klar opfordring til at ens barn er "undervisningsparat" - det vil i dette tilfælde også sige, at møde til tiden om morgenen.

Mht. "forskudte" ferier og senere mødetidspunkt, så kan der naturligvis altid forekomme helt specielle lejligheder, hvor man efter aftale med læreren, gør brug af at skulle have fri udenfor normalt skema. dette har alle forståelse for og det er ikke disse tilfælde, dette omhandler.

Afslutningsvis skal siges, at skolen skal møde eleverne med respekt og gøre sit yderste for at give den bedst muligt kvalificerede undervisning. Som forældre må vi vel også sige at respekten også skal gælde den anden vej - vi skal som forældre naturligvis også her vise vejen.