Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Faktuelle oplysninger

Antal elever


 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 

 • Indskolingen (0.-2. klasse): 57,0 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 56,5 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 27,7 elever pr. klasse

 •  
  OBS. Ovenstående optælling er udregnet på årgange
   

Overgang til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen: