Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Resen Skole

 

Læring, Dannelse & Virkelyst

Faktuelle oplysninger

Antal elever


  •  
    Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: 
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 22,8 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 20,9 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 22,3 elever pr. klasse 

  •  

Overgang til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen: